W dniu 13 lipca 2017 roku miały miejsce warsztaty o tematyce REIT / SRWN organizowane przez Stowarzyszenie REIT Polska.

Przedmiotem wystąpień było:
– omówienie założeń do pierwszego projektu Ustawy,
– zmiany wprowadzone do drugiego projektu Ustawy,
– obszary warte doprecyzowania i dyskusji (podatkowe i kapitałowe, ze szczególnym omówieniem elementów podatkowych),
– kwestia ustalenia kwoty minimalnej dywidendy dla REIT,
– możliwe metody wyceny oraz różne warianty: REIT jako posiadacz nieruchomości i jako spółka holdingowa.

Kolejnym ważnym punktem programu była dyskusja z udziałem gości, moderowana przez Panią Małgorzatę Kosińską – Prezesa Stowarzyszenia REIT Polska, dotycząca m.in. zasad określania dywidendy oraz tego, jakie powinno być podejście praktyczne w stosunku do praktyki w innych jurysdykcjach. Dyskusja toczyła się także wokół wielu innych aspektów operacyjnych i podatkowych.
Wśród uczestników warsztatów znaleźli się przedstawiciele administracji publicznej i ministerstw, banków, inwestorów rynku nieruchomości oraz firmy doradcze z Polski, kilku krajów europejskich i USA.

– „Od początku prac nad ustawą Stowarzyszenie REIT Polska bierze czynny udział w konsultacjach oraz przedstawia opinie wypracowane w gronie naszych członków. Cieszymy się, że stworzyliśmy platformę wymiany poglądów oraz doświadczeń na poziomie zarówno polskim jak i międzynarodowym pomiędzy różnymi środowiskami w tak ważnym momencie, gdyż oznacza to, iż współtworzymy nowy produktu inwestycyjny na polskim rynku nieruchomości.” – podkreśla Małgorzata Kosińska, prezes Stowarzyszenie REIT Polska.
Kolejne duże spotkanie odbędzie się 19 września 2017 r. w Hotelu Radisson Blu. Już dziś zapraszam wszystkich zainteresowanych do wzięcia w nim udziału. Tematem trzeciej już konferencji będzie „REIT / SRWN w praktyce” – spodziewamy się ponownie wielu praktycznych i merytorycznych dyskusji na poziomie międzynarodowym.


[foogallery id=”629″]

Join to newsletter.

Curabitur ac leo nunc vestibulum.