Działalność rozpoczęło Stowarzyszenie REIT Polska – chce popularyzować ideę wspólnego inwestowania w nieruchomości, które przynoszą stały dochód wypłacany w formie dywidendy.

Prezes stowarzyszenia REIT Polska Małgorzata Kosińska poinformowała, że powstało ono z inicjatywy ekspertów związanych z rynkiem nieruchomości. Misją stowarzyszenia jest inicjowanie i wspieranie działań prowadzących do stworzenia ram prawnych dla podmiotów działających w formule REIT (Real Estate Investment Trust). – Jest to podmiot o charakterze dywidendowym, działający w formie spółki lub funduszu, inwestujący w istniejące nieruchomości – wyjaśnia Kosińska. I dodaje, że regularna wypłata dywidendy wynika z przepisów prawa i statutu, a jej źródłem są stałe dochody z najmu lub dzierżawy.

czytaj więcej na wyborcza.biz

Join to newsletter.

Curabitur ac leo nunc vestibulum.